Čarodějnice 2016

Svátek čarodějnic

Svátek čarodějnic

Na svátek čarodějnic 30. dubna asi čarodějnice pořádně čarovaly, protože s nimi přiletělo i krásné počasí. Jedna z nich přiletěla i k našim dětem do domova. Je pravda, že u některých dětí vyvolala velký strach a pláč, ale jen na chvíli. Po krátkém povídání s čarodějnicí začala ta správná zábava.

Prvním úkolem bylo najít ukrytý poklad. Děti se rozběhly po zahradě, ale dlouho nemohly nic najít. Musela přijít lehká pomoc čarodějnice a poklad byl na světě. Tím si ho ale ještě celý nezasloužily, musely totiž splnit pár úkolů. Začaly během na koštěti. Úkolem, který se zdál být lehký, ale děti překvapilo, jak takové čarodějnické koště může být těžké. Pak přišel hod koštětem, zde vše děti zvládly na jedničku. Třetím úkolem bylo sníst žížalu - naštěstí byla sladká.

K svátku čarodějnic patří samozřejmě i opékání vuřtů. Větší děti opékaly malým kamarádům, kteří si mezitím mohli hrát na zahradě různé hry, které jim připravily starší děti. Současně plnily další úkol od čarodějnice - vymyslet si každá skupina vlastní zaklínadlo.

Celé odpoledne se všem moc líbilo, při odchodu ještě děti prohledaly celou zahradu, protože se zde schovali pavouci štěstí. Každá skupina si odnesla dobrou náladu a pavouky pro štěstí.

Souvisejicí galerie